Apurahat

Etusivu » Apurahat

Urmas Pekkalan säätiö on yleishyödyllinen säätiö, jonka tarkoituksena on peruskirjan mukaisesti verenpainetaudin tutkiminen ja viljanviljelyn kehittäminen Suomessa. Tarkoitustaan säätiö toteuttaa jakamalla apurahoja. Vuosittain jaettavan summan suuruudesta päätetään erikseen säätiön omaisuuden tuottotilanteen mukaan.

Hakemuksia arvioidaan mm. seuraavien näkökohtien pohjalta:

1. Verenpainetaudin ja siihen läheisesti liittyvien tautien sekä liitännäissairauksien tutkiminen

  • tieteellinen merkitys
  • merkitys kliiniselle lääketieteelle
  • käytäntöön soveltaminen

lisätietoja tarvittaessa ari.ronkainen@kymenhva.fi

2. Viljanviljelyn edistäminen

  • taloudelliset ja kestävän kehityksen vaikutukset
  • innovatiivisuus
  • hankkeen tulosten seurannaisvaikutukset

lisätietoja tarvittaessa pekka.terhemaa@proagria.fi
tai 040 518 7130

Ensisijalla apurahojen saajina ovat kymenlaaksolaiset (sis. Iitin kunta) hankkeet ja hakijat. Sopivien hankkeiden tai hakijoiden puuttuessa huomioidaan myös alueen ulkopuoliset hakijat.

Myönnettävät apurahat voivat olla myös tutkimushankkeen osarahoituksena, jolloin hankkeen kokonaisrahoitus ja muut taloudellisesti sitoutuneet rahoittajat tulee saattaa säätiön tietoon.

Täytä apurahahakemus

Voit ladata apurahahakemuksen PDF-tiedoston napista.

Lataa apurahahakemus

Apurahan hakeminen

Apurahan hakeminen

Urmas Pekkalan säätiö avaa apurahahaun kohdennetusti viljanviljelyn kehittämiseen 23.10.2023 alkaen ja hakuaika päättyy 10.1.2024.

Säätiön rahoituksen painopiste on viljanviljelyn kehittämisessä, koska kasvu-kausi oli varsinkin Etelä-Suomessa poikkeuksellisen huono viljanviljelyyn. Viljanviljelyn sopeuttaminen muuttuviin olosuhteisiin vaatii paljon uutta osaamista ja viljanviljelyn prosessien kehittämistä.

  • Lataa apurahahakemus ja täydennä se tiedoillasi.
  • Toimita täytetty hakemus meille sähköpostin liitteenä osoitteeseen pekka.terhemaa@proagria.fi
  • Osarahoitteisissa hankkeissa tulisi alkuperäinen tutkimus- tai hankesuunnitelma liittää hakemuksen liitteeksi.

Hakemuksen käsittely

Säätiö arvioi kaikki määräaikana tulleet apurahahakemukset ja tarvittaessa pyytää lisätietoja. Urmas Pekkala säätiön hallitus päättää rahoitettavat hankkeet. Päätöksestä tiedotetaan apurahan hakijalle sähköpostilla.

Hakemuksien käsittelyaika on kolme kuukautta hakuajan päättymisestä.

Ilmoitamme hyväksytyistä hankkeista kotisivuillamme kohdassa Myönnetyt apurahat.