Toiminta

Etusivu » Toiminta

Säätiön omaisuus perustuu vuonna 2005 edesmenneen Urmas Pekkalan testamenttiin, jolla hän ilmaisi tahtonsa siirtää Pekkalan tilan varallisuus nimeään kantavaan säätiöön. Omaisuus koostuu nykyisin Pekkalan tilan metsälöstä Iitin Taasialla, noin 52 ha, sekä arvopapereista.

Säätiön tehtävänä on tarkoitusperiensä toteuttamiseksi huolehtia omaisuuden sijoittamisesta tuottavasti ja turvaavasti. Säätiö on toteuttanut aktiivisesti metsänhoitotoimia metsälön jatkuvan tuottokyvyn ylläpitämiseksi. Varainhoidossa säätiön kumppaneina toimii Kouvolan Seudun Osuuspankki.

Metsänsuojelu

Säätiön metsälö sijaitsee Iitin Taasialla Kostojan ja Taasianjoen varsilla. Säätiö suojelee joenvarsialuetta ja selvittää alueen suojelun erilaisia tukimuotoja.

Pekkalan kotimuseo

Urmas ja Marja-Leena Pekkala siirsivät vanhan 1800-luvulta olevan kaksikerroksisen aitan uuteen pihapiiriin ja perustivat sinne kotimuseon. Pekkala oli vanha sukutila ja sieltä löytyi runsaasti esineitä. Isäntä oli lisäksi innokas huutokaupoissa kävijä, ja aitta täyttyi vanhoista esineistä. Kaikki museon yli viisi sataa esinettä on luetteloitu.

Yleisöllä on erikseen sovittaessa mahdollisuus tutustua museoon. Varaukset tulee tehdä numerosta 050 3581 222, Merja Pekkala.